amos@ditrichova.cz
+420-799-790-976, +420-608-839-975

Jsme zde pro Vás již od roku 1998

FIREMNÍ  JAZYKOVÉ KURZY a individuální výuka AJ, NJ, FJ, IJ, RJ, ŠJ a ČJ

jsou sestaveny zcela podle potřeb zákazníka. Rozvrh hodin  přizpůsobíme Vašim pracovním povinnostem. Neztratíte čas dojížděním, protože naši lektoři přijedou za Vámi. Samozřejmě jste zváni do prostor naší jazykové školy.

Intenzivní a pravidelný  způsob výuky Vám zajistí rychlý a trvalý výsledek.

  • Vstupní znalosti nejsou rozhodující
  • Zajistíme vstupní testy a rozdělení studentů do pokročilostí
  • Výuku lze zahájit kdykoliv (zpravidla týden od objednávky) podle Vašich časových možností a požadavků na intenzitu výuky
  • Vyučují kvalifikovaní učitelé s praxí a rodilí mluvčí .
  • Výuku povedeme dle Vašich požadavků k ovládnutí potřebné úrovně a specializace.
  • Připravíme Vás ke státním a mezinárodním zkouškám jako např.: First Certificate in English, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English. Zertificat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung, Zentrale Oberstufenprüfung, Diplome Elementaire de le Langue Française, Diplome Approfondi de la Langue Française a další.
  • Na Vaše přání zajistíme pravidelné testování a informace o studiu.
  • Zajistíme odpovídající učebnice, texty zaměřené na požadovaný obor, audio, video materiály.
  • Smlouvu uzavíráme po měsíční výuce, aby jste měli možnost posoudit, kvalitu výuky.
  • Platba za výuku je prováděna zpravidla  měsíčně,zpětně na základě skutečně odučených hodin. Podkladem pro fakturaci je příslušný výkaz odučených hodin, který slouží zároveň jako evidence docházky studentů.